Apvienošanās un pārņemšana

Jaunu Apvāršņu Veidošana: Apvienošanās un Pārņemšanas māksla.

Rex One sniedz visaptverošus A&P konsultāciju pakalpojumus, sākot no stratēģisku darījumu atlases un partneru identificēšanas līdz sarunām, izmantojot mūsu plašo pieredzu un tīklu.

Biznesa novērtēšana.

Biznesa novērtēšanai ir izšķiroša nozīme dažādu biznesa darījumu plānošanā un vadībā. Šie darījumi ietver uzņēmumu iegādi, pārdošanu vai apvienošanu, investīciju piesaisti, parādu konsultācijas un akcionāru izpirkšanu.

Uzņēmuma novērtējuma rezultāts ir visaptverošs novērtējuma ziņojums, kas izgaismo uzņēmuma darbības rādītājus un sniedz ieskatu biznesa plāna saskaņošanā ar stratēģisko mērķu sasniegšanas potenciālu.

Uzņēmuma vērtības noteikšanai, pastāv vairākas metodes, kas tiek rūpīgi atlasītas, pamatojoties uz katra uzņēmuma unikālajām īpašībām. Mūsu pieredzējušo profesionāļu komandai ir zināšanas, lai precīzi novērtētu uzņēmuma vērtību un pēc klienta pieprasījuma sniegtu turpmākus norādījumus un atbalstu vēlamā darījuma veikšanā.

.01
Sagatavošanās
 • Izstrādāt visaptverošu darījumu stratēģiju
 • Noteikt uzņēmuma stiprās un vājās puses
 • Veikt rūpīgu biznesa novērtēšanu un noteikt mērķa novērtējumu un cenas
 • Sagatvot būtiskus mārketinga materiālus, tostarp finanšu modeli, informatīvu materiālu, informācijas memorandu un neizpaušanas līgumu (NDA).
.02
pārrunas
 • Uzsākt kontaktu ar potenciāliem pircējiem un sniegt saistošas prezentācijas
 • Iegūt un apkopot orientējošus piedāvājumus, pēc tam noteikt vēlamos pircējus
 • Koordinēt un organizēt vadības sanāksmes.
.03
darījumu slēgšana
 • Pārvaldīt datu telpu un pārraudzīt uzticamības pārbaudes procesu
 • Pārrunāt darījuma noteikumus un nosacījumus
 • Rūpīgi izvēlēties piemērotāko pircēju un saskaņot nepieciešamos juridiskos darbus
 • Veicināt veiksmīgu darījuma noslēgšanu.

REX ONE 

Finanšu piesaiste

Advancētas investīcijas

Sazinieties ar mums vai reģistrējieties mūsu platformā, lai iegūtu priviliģētu piekļuvi pasākumiem, kas atbilst Jūsu vēlmēm