Eiropas fondi

Atklāj Iespējas ar Eiropas fondiem.

Piesaistiet ES struktūrfondu līdzekļus straujai izaugsmei Latvijā! Atklājiet finansēšanas un plānošanas iespējas, lai uzlabotu sava projekta konkurētspēju un samazinātu vajadzību pēc plaša kredīta vai privātiem līdzekļiem.

Eiropas Fondi.

Vai esat nolēmis attīstīt jaunu biznesa ideju? Vai arī Jūs esat zemnieks vai ražotājs, kurš rūpīgi plāno sava uzņēmuma attīstību un vēlaties investēt infrastruktūras uzlabošanā vai ienākt jaunos tirgos?

Ja pārstāvat pašvaldību un vēlaties investēt, piemēram, transporta infrastruktūrā vai ēku energoefektivitātes uzlabošanā, jāņem vērā, ka Jūsu ieceru īstenošanai ir pieejami Eiropas fondu līdzekļi.

Eiropas līdzfinansējums ietver plašu jomu loku, tāpēc esam atvērti dažādu nozaru pārstāvjiem un esam gatavi novērtēt Jūsu attīstības potenciālu.

Kā Rex One var palīdzēt?

Lai iegūtu Eiropas fondu līdzekļus, būs jāsagatavo un jāiesniedz detalizēts projekta pieteikums, kuram jāatbilst stingrām ES fondu vadlīnijām. Ja Jūsu projekts būs kvalitatīvs, ES fondu līdzekļu ieguve būs veiksmīgāka.

Mūsu komanda ir finanšu un ekonomikas profesionāļi, kuru ikdienas pienākumos ietilpst projektu sagatavošana ES fondu līdzekļu ieguvei. Esam konsultējuši un palīdzējuši vairāku projektu sagatavošanā un īstenošanā, kas vainagojušies ar apmierinātiem klientiem un veiksmīgu uzņēmuma vai idejas attīstību. Eiropas projektu sagatavošana ir daļa no mūsu ekspertīzes.

Mūsu darbinieku ilggadēja pieredze ļauj izprast Eiropas projektu nianses, tāpēc ES fondu līdzekļi tiek iegūti kompetenti un saprātīgi.

Mēs piedāvājam:

Atbalstu ieviešanas laikā

Vērtēsim , vai ES fondu līdzekļu ieguve tiek veikta atbilstoši līguma noteikumiem un kā tiek sasniegti projekta mērķi.

Pakalpojumu kopumu, kas tiek nodrošināts, lai pilnībā īstenotu projektu

Jau gadiem ilgi esam palīdzējuši klientiem īstenot liela mēroga investīciju projektus dažādās nozarēs, piesaistot Eiropas fonda līdzfinansējumu.

Palīdzību atskaišu sagatavošanā iesniegšanai līdzekļu administrēšanas iestādēm.
Pirmā konsultācija - bezmakasas

Kuras laikā mēs uzzinām par Jūsu investīciju plānu un to, vai Jums ir pieejams Eiropas līdzfinansējums, kā arī informējam par nosacījumiem un izmaksām.

Ieteikumi Jūsu idejas pilnveidošanai

Pēc līguma noslēgšanas mūsu uzraudzībā tiek veikta ES fondu ieguve. Palīdzēsim visā projekta īstenošanas procesā, sākot no pieteikuma sagatavošanas līdz finansējuma saņemšanai.

Izmantojot mūsu pakalpojumus, mūsu klienti ir veiksmīgi:

  1. Nodrošinājuši ES fondu līdzekļus un citus finanšu instrumentus uzņēmējdarbības attīstības aktivitātēm. Īstenoti vērienīgi investīciju projekti.
  2. Modernizējuši ražošanas telpas un uzlabojuši darba apstākļus.
  3. Dibinājuši jaunus uzņēmumus un uzsākuši uzņēmējdarbību.
  4. Paplašinājuši un uzlabojuši esošo uzņēmumu produktivitāti.
  5. Uzlabojuši biznesa efektivitāti un optimizējuši izmaksas.

Mūsu zināšanas ietver Eiropas struktūrfondu un citu finanšu instrumentu piesaisti, investīciju projektu vadību, ražotņu modernizāciju, uzņēmējdarbības efektivitātes uzlabošanu un citus uzņēmējdarbības attīstības pasākumus.

Uzziniet, kā ar mūsu palīdzību piekļūt ES fondiem!

REX ONE

Finanšu piesaiste

Advancētas investīcijas

Sazinieties ar mums vai reģistrējieties mūsu platformā, lai iegūtu priviliģētu piekļuvi pasākumiem, kas atbilst Jūsu vēlmēm